گلیسیرین

شرکت ایران بیو دیزل گلیسیرین

گلیسرین به عنوان فرآورده جانبی بیودیزل یکی از عمده ترین ترکیبات مورد نیاز مواد آرایشی و بهداشتی در جهان است . مصارف دیگر گلیسرین نیز در حال گسترش اند از جمله در صنایع کشاورزی به عنوان بارور کننده دانه گیاهان ، در صنایع رنگ به عنوان عامل پولیش ، در صنعت تولید پلاستیک به عنوان نرم کننده و یا عامل پخت ، در صنعت الیاف و کاغذ به عنوان عامل نرم کننده و کشسانی ، در صنعت چاپ و تکثیر به عنوان حلال جوهر ، در صنعت غذایی همچون چای و قهوه به عنوان حلال استخراج به عنوان بایندر قرص ها یا حلال داروها در داروسازی ، در صنعت ساختمان در تولید عایق ها ، در صنعت الکترونیک به عنوان خازن های الکترولیتی و در نهایت در صنایع نظامی جهت مشتقات نیتروگلیسرین .